U bent hier

Privacy policy

Uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke informatie zijn zeer belangrijk voor ons. Wij willen dat uw bezoek aan onze website en het gebruik van onze internet Producten zo aangenaam mogelijk voor u is. Wij doen ons best de privacy te beschermen van hen die onze website bezoeken en onze Internet Producten gebruiken.

De Privacy Policy is van toepassing op onze Belgische websites die door ons wordt beheerd (hierna onze "Website"). In de Privacy Policy wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke informatie op onze Website verzamelen, hoe wij deze informatie beschermen, en wat uw keuzemogelijkheden zijn omtrent het gebruik van deze informatie. Wij verzoeken u de Privacy Policy aandachtig te lezen. Uitsluitend inwoners van België mogen deze Website gebruiken. Uitgezonderd zoals in de Privacy Policy wordt uiteengezet, zullen wij uw persoonlijke informatie niet verkopen, delen, licentiëren, verhandelen of verhuren aan derden. In deze Privacy Policy wordt met “WeightWatchers”, "wij", "ons", en "onze" bedoeld: WeightWatchers.com, Inc. ("WeightWatchers.com"), Weight Watchers International, Inc.("WeightWatchers International"), en Weight Watchers Belgium N.V.("WeightWatchers Belgium") .

Van tijd tot tijd kan de Privacy Policy door ons worden aangepast. Iedere verandering van de Privacy Policy wordt op de Website geplaatst, zodat u altijd kunt lezen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze informatie mogelijk zullen gebruiken, en/of wij deze informatie aan iemand bekend zullen maken. Wij verzoeken u de Privacy Policy geregeld te raadplegen. Door gebruik te maken van onze Website of enige van onze producten, aanbiedingen, eigenschappen, features of andere mogelijkheden die wij aanbieden op onze Website (tezamen: onze "Internet Producten") accepteert u de voorwaarden van deze Privacy Policy.

Wij verzoeken u erop bedacht te zijn dat de Privacy Policy alleen betrekking heeft op informatie die via deze Website wordt verzameld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw privacy met betrekking tot informatie die u plaatst of bekend maakt in enig openbare discussiegelegenheid (zoals het "message board", de “blog” of de groep) of via de "Community Profile"–functie beschikbaar op onze Website, noch voor privacy gerelateerde activiteiten en/of de privacy policy van websites die worden beheerd, of in eigendom zijn van derden.

Hieronder vindt u links naar een aantal onderwerpen van onze Privacy Policy. Voor directe toegang naar een bepaald onderwerp kunt u op de onderstaande titels van de bepalingen klikken.

WELKE INFORMATIE OVER MIJ WORDT OP ONZE WEBSITE VIA DE INTERNET PRODUCTEN VERZAMELD?
WIE BEHEERT DEZE WEBSITE EN WAAR ZIJN ONZE SERVERS GEVESTIGD?
WAAR EN WANNEER WORDT INFORMATIE VERZAMELD OP ONZE WEBSITE OF VIA ONZE INTERNET PRODUCTEN (INCLUSIEF DOOR MIDDEL VAN HET GEBRUIK VAN COOKIES EN "ACTION TAGS")?
VERZAMELT ONZE WEBSITE INFORMATIE OVER/AFKOMSTIG VAN KINDEREN?
WAT DOET WEIGHTWATCHERS MET DE INFORMATIE DIE WORDT VERZAMELD?
WANNEER WORDT ER INFORMATIE VERSCHAFT AAN DERDEN?
IS DEZE PRIVACY POLICY VAN TOEPASSING WANNEER IK NAAR ANDERE WEBSITES LINK?
IS DE INFORMATIE DOOR WEIGHTWATCHERS VERZAMELD VEILIG?
WELKE KEUZEN HEB IK MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN, OPENBAAR MAKEN EN VERSPREIDEN VAN PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE?
KAN IK MIJN PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE UPDATEN OF CORRIGEREN?
WAT GEBEURT ER MET DE VERZAMELDE PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE NADAT IK MIJN BETAALD LIDMAATSCHAP HEB OPGEZEGD?
HOE WEET IK OF DE PRIVACY POLICY IS GEWIJZIGD?
TOT WIE WEND IK MIJ MET PRIVACY GERELATEERDE VRAGEN?


WELKE INFORMATIE OVER MIJ WORDT OP ONZE WEBSITE VIA DE INTERNET PRODUCTEN VERZAMELD?

Wij verzamelen twee soorten informatie: persoonlijk identificeerbare informatie en niet-persoonlijk identificeerbare informatie

Persoonlijk Identificeerbare Informatie
Persoonlijk Identificeerbare Informatie is informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd, of die kan worden gebruikt om u te identificeren, dan wel om contact met u te leggen ("Persoonlijk Identificeerbare Informatie"). Zulke Persoonlijk Identificeerbare Informatie kan o.a. uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, geboortedatum (voornamelijk voor geschiktheidsdoeleinden) en facturerings- en kredietkaartinformatie omvatten. Wij vragen Persoonlijk Identificeerbare Informatie van u op het moment dat u zich registreert op onze Website of indien u zich abonneert op onze Internet Producten dan wel in relatie met andere Internet Producten die wij op onze Website van tijd tot tijd aanbieden. In al die gevallen zullen wij deze Persoonlijk Identificeerbare Informatie van u enkel verzamelen als u ons deze informatie vrijwillig doet toekomen (behoudens IP adressen, welke worden opgeslagen voor test-, beveiliging- of statistische doeleinden). Tenzij u daartoe ondubbelzinnig toestemming geeft, zullen wij uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie niet verkopen, delen, licentiëren, verhandelen of verhuren, anders dan zoals gespecificeerd in de Privacy Policy.

Voor een bezoek aan onze Website bent u niet gehouden om enige Persoonlijk Identificeerbare Informatie te geven. Echter, als u er voor kiest om de verzochte informatie niet te geven, dan kunt u mogelijkerwijs niet alle onderdelen van onze Website bezoeken, of al onze Internet Producten gebruiken, zoals bijvoorbeeld een abonnement nemen op onze online vermageringstools, of het plaatsen van informatie op een Community Area op onze Website. Een “Community Area” betekent iedere blog, persoonlijke pagina, groepspagina, ‘message board’, bulletinboard, gemeenschappelijke uitwisselplaats voor recepten, en vergelijkbare activiteiten. Bovendien zullen wij mogelijk niet in staat zijn u te voorzien van sommige andere Internet Producten die afhankelijk zijn van het verzamelen van dergelijke informatie, zoals een persoonlijke WeightWatchers.be homepage.

Naast deze Persoonlijk Identificeerbare Informatie verzamelen we ook gegevens met betrekking tot lengte, gewicht en eetpatroon en dit om onze vermageringstools aan u te kunnen aanbieden. Deze gegevens zijn Bijzondere Persoonsgegevens, en hun verwerking geschiedt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens door WeightWatchers op basis van uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming. De Bijzondere Persoonsgegevens kunnen geraadpleegd worden door eenieder die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij de vermageringstools.

Niet-persoonlijk Identificeerbare Informatie
Wanneer u een gebruiker van onze Website wordt, zich abonneert op een van onze Internet Producten, of in verband met enig ander Internet Product dat wij van tijd tot tijd aanbieden op onze Website, dan kunnen wij eveneens informatie verzamelen, die als zodanig niet kan worden gebruikt om u te identificeren of contact met u op te nemen, zoals demografische informatie (zoals leeftijd, beroep of geslacht) en gezondheidsinformatie (zoals huidig gewicht) ("Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie").
Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie kan tevens IP adressen, browser typen, domeinnamen en andere anonieme statistische gegevens die met het gebruik van onze Website en/of onze Internet Producten zijn gemoeid, omvatten. Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie wordt gebruikt om ons te helpen inzicht te krijgen in wie onze Website gebruikt en om onze Website in het algemeen, alsmede onze Internet Producten, te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de gebruikers.

Informatie afkomstig uit andere bronnen
Wij kunnen de informatie die wij verzamelen ook aanvullen met informatie afkomstig uit andere bronnen om ons te ondersteunen bij de evaluatie en verbetering van onze Website en Internet Producten, om uw voorkeuren te bepalen zodat wij onze Website en Internet Producten kunnen afstemmen op uw behoeften en/of om in het algemeen vragen op het gebied van voeding, gewichtsverlies, algemene gedragingen en fitheid te bestuderen.

 

WIE BEHEERT DEZE WEBSITE EN WAAR ZIJN ONZE SERVERS GEVESTIGD?

Deze Website wordt beheerd door WeightWatchers Belgium N.V. een naamloze vennootschap ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0454.673.246 met maatschappelijke zetel te Louizalaan 66, bus 4, 1050 Brussel, België.

 

WAAR EN WANNEER WORDT INFORMATIE VERZAMELD OP ONZE WEBSITE (INCLUSIEF DOOR MIDDEL VAN HET GEBRUIK VAN COOKIES EN "ACTION TAGS")?

Wij kunnen informatie (inclusief Persoonlijk Identificeerbare Informatie) op verschillende manieren en op verschillende plaatsen en tijdstippen op onze Website van u verzamelen, zoals op het moment dat u een gebruiker van onze Website wordt of wanneer u zich abonneert op één van onze Internet Producten. Wij kunnen eveneens informatie van u verzamelen in het kader van, of via andere Internet Producten die wij van tijd tot tijd op onze Website aanbieden. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de plaatsen waar en/of de manieren waarop wij voornamelijk informatie van u verzamelen.

U wordt gebruiker van de Website of abonneert zich op de Internet Producten
Om toegang te krijgen tot bepaalde Internet Producten op onze Website, zoals onze Community Areas, vermageringstools en voedingsdatabanken, dient u eerst bepaalde stappen te voltooien om een gebruiker of abonnee te worden.

Tijdens deze procedure kan u om bepaalde informatie gevraagd worden (waaronder Persoonlijk Identificeerbare Informatie) zoals naam, postcode en e-mail adres en, indien u zich abonneert op één van onze Internet Producten, kredietkaartinformatie en informatie voor de facturatie. Deze informatie wordt gebruikt om inzage te geven in wie onze Website gebruikt, om onze Website en onze Internet Producten te verbeteren, om contact op te nemen met gebruikers over aangevraagde Internet Producten, en/of om de facturatie mogelijk te maken. Het staat u in principe vrij om demografische informatie (zoals beroep en aantal kinderen) al dan niet op te geven maar wij moedigen u aan om dit te doen zodat wij onze Website beter op uw persoonlijke ervaringen kunnen afstemmen.

Cookies en Action Tags
Wij verzamelen eveneens Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie door passief gebruik te maken van "cookies" en "action tags".

"Cookies" zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw Webbrowers alsmede de activiteiten van uw computer op onze Website en andere websites te identificeren en te registreren.

Cookies worden gebruikt om:

  • uw ervaringen op onze Website te personaliseren (zoals dynamisch gegenereerde inhoud op webpagina's die speciaal voor u zijn ontworpen),
  • u te assisteren in uw gebruik van onze Internet Producten (zoals het besparen van tijd doordat u niet iedere keer als u onze Website bezoekt uw naam hoeft in te voeren),
  • ons in staat te stellen statistisch bij te houden hoe u onze Website gebruikt, hetgeen ons kan helpen om onze online aanbiedingen te verbeteren.

Wij kunnen cookies eveneens gebruiken om bepaalde advertenties, die voor u van belang kunnen zijn,naar uw browser te sturen of om de populariteit van bepaalde onderwerpen te bepalen.
Naast de cookies die wij op uw computer plaatsen, kunnen cookies ook op uw computer worden geplaatst door derden waarvan wij gebruik maken om advertenties te plaatsen of te beheren op onze Website, of om Niet Persoonlijk Identificeerbare Informatie te verzamelen met als doel u van advertentie-gerelateerde diensten te voorzien. Bijvoorbeeld DoubleClick Inc (“Double Click”) en Avenue A. LLC die Atlas DMT technologie (“Atlas”) exploiteert maken gebruik van cookies voor het aanbieden van passende advertenties aan ons. Noch DoubleClick noch Atlas verzamelen Persoonlijk Identificeerbare Informatie op onze Website, en wij zullen geen Persoonijk Identificeerbare Informatie aan DoubleClick of Atlas ter beschikking stellen zonder uw toestemming. De DoubleClick’s Privacy Policy beschrijft welke gegevens er verzameld worden en op welke manier u van de ‘opt-out’ mogelijkheid gebruik kunt maken. De Atlas’ Privacy Policy beschrijft welke gegevens er verzameld worden en op welke manier u van de ‘opt-out’ mogelijkheid gebruik kunt maken.

U hoeft geen cookies te accepteren om gebruik van onze Website te maken. Hoewel de meeste browsers in beginsel staan ingesteld om cookies te accepteren, kunt u de instelling van uw browser zodanig aanpassen dat u wordt gewaarschuwd op het moment dat u een cookie ontvangt, of om cookies in het algemeen te weigeren. De meeste browsers geven hiervoor instructies in de "help-sectie" van de "tool bar"/werkbalk.

Hoewel u niet verplicht bent om onze cookies te accepteren om toegang te krijgen tot onze Website, is het wel zo dat als u cookies weigert, bepaalde producten, aanbiedingen, eigenschappen of andere mogelijkheden van onze Website (waaronder bepaalde Internet Producten) mogelijk niet naar behoren werken en u bovendien enig verlies van gebruikersgemak kunt ervaren.

"Action tags" ook wel bekend als "web beacons" of "gif tags" vormen een bepaalde vorm van webtechnologie die wordt gebruikt om informatie over het gebruik van de Website en Internet Producten te achterhalen, zoals bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina is bekeken. "Action tags" zijn voor u onzichtbaar en ieder onderdeel van onze Website, inclusief de advertenties of e-mails die naar u worden verzonden, kunnen action tags bevatten.
Van tijd tot tijd kunnen wij derden selecteren en van hun diensten gebruik maken om via de action tags op onze Website en via de action tags op advertenties op andere websites, het gebruik van de Website na te gaan, . Double Click en Atlas kunnen bijvoorbeeld elk anoniem het websitegebruik vastleggen door het plaatsen van een cookie (of het lezen van een cookie die eerder door hen werd geplaatst) op de computers van gebruikers om de activiteiten van gebruikers te verzamelen die een web pagina bekijken dewelke een action tag bevat.
Double Click en Atlas kunnen informatie gebruiken over uw bezoek(en) aan de Website en aan andere websites om u advertenties te kunnen aanbieden van diensten en goederen dewelke voor u van belang kunnen zijn. Als u meer informatie wenst over deze praktijk en over uw keuze om deze informatie niet te laten gebruiken door één van deze ondernemingen, wordt u verzocht om de respectievelijke privacy policies te raadplegen. Veel internet gebruikers zijn vandaag reeds in het bezit van een Atlas en/of Double Click cookie op hun computer. Van tijd tot tijd kan WeightWatchers de diensten van Atlas en Double Click gebruiken om data te verschaffen voor intern gebruik. WeightWatchers zal deze gegevens gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.
Tevens kunnen er action tags en cookies in HTML e-mail berichten worden geïncorporeerd door onze e-mail dienstverleners die door ons worden gebruikt voor het versturen van e-mails.
Doordat wij gebruik maken van zowel cookies als action tags, zijn wij in staat waardevolle informatie te verkrijgen waarmee wij onze Website en onze Internet Producten kunnen verbeteren en de effectiviteit van onze advertentie- en marketingcampagnes kunnen meten. Wij maken geen enkele Persoonlijk Identificeerbare Informatie over u bekend aan onze advertentiepartners.

Tenslotte wijzen wij u er op dat adverteerders en andere derden ook hun eigen cookies of action tags kunnen gebruiken op het moment dat u op hun advertentie klikt of wanneer u vanaf onze Website linkt naar hun website of dienst. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op het gebruik van cookies en action tags door de websites van derden of door aanbieders van advertenties van derden.

Social Media (Features) en Widgets
Onze website bevat Social Media functies, buttons en widgets aangeboden door derde partijen in de vorm van social media platforms als Facebook en Twitter (allen hier genoemd de 'Functies'). Een Functie kan uw IP adres en de pagina die u bezoekt op onze website onthouden. Een Functie kan ook een cookie instellen om er zo voor te zorgen dat de Functie goed werkt. Deze cookie kan social media platforms toestaan om voorgaande data met uw gebruikersprofiel te linken. De Functies worden of door een derde partij gehost of direct op onze website. Uw interacties met deze Functies vallen onder de Privacy Policy van het desbetreffende platform.

Verbinding met Facebook of OpenID provider
U kunt onder andere via Facebook of met een OpenID provider inloggen op onze website. Deze diensten verifiëren uw identiteit.

Aanbreng Programma’s
Via derde partijen bieden wij aanbreng programma’s waarbij websites commissie kunnen verdienen voor het aanbrengen van personen die een abonnement nemen op de Internet Producten of die andere producten tegen betaling van WeightWatchers afnemen. Om de commissie te bepalen en de effectiviteit van de aanbreng programma’s in kaart te brengen, worden de gebruikers die abonnee of koper van onze Internet Producten worden getraceerd via Niet Persoonlijk Identificeerbare Informatie (zoals “Cookies” en “Action Tags”).

Persoonlijk Identificeerbare Informatie is niet toegankelijk voor de partijen die de aanbreng programma’s verzorgen.

Automatisch inloggen via je Facebook account
Door gebruik te maken van automatisch inloggen via je Facebook account krijgt Facebook toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens, in het bijzonder je (versleutelde) e-mailadres en andere informatie gelinkt aan jouw Weight Watchers account. Facebook kan deze gegevens opslaan (ook in de V.S.). Als je dit niet wilt, maak dan geen gebruik van automatisch inloggen via je Facebook account. In dit geval kun je inloggen via de Weight Watchers website met behulp van je Weight Watchers gebruikersnaam en wachtwoord. Lees ook de Privacy Policy van Facebook voor meer details.

Internet Producten
Wij verzamelen informatie -waarvan sommige informatie Persoonlijk Identificeerbare Informatie kan zijn- die u ons vrijwillig ter beschikking stelt op het moment dat u er voor kiest om gebruik te maken van sommige van onze Internet Producten (zoals de producten die gratis beschikbaar zijn, dan wel de producten die beschikbaar zijn door middel van een abonnement). Hierbij kan het gaan om het gebruik van "Mijn Favorieten”het gebruik van de on-line "Point Tracker ", het gebruik van de "Weight Tracker" en het gebruik van de Community Areas. Wij verzamelen daarnaast informatie die u ons vrijwillig doet toekomen doordat u antwoord op specifieke Internet Producten als enquêtes, vragenlijsten, zelf- beoordelingsvragenlijsten, wedstrijdenen dergelijke.

Voor sommige van deze Internet Producten kunt u worden verzocht bepaalde informatie te geven die verband houdt met uw gezondheid. Wij verzamelen deze informatie om uw internet ervaringen persoonlijk op u af te kunnen stemmen.

Publieke Fora en de "Community Profile"-functie
U kunt gebruik maken van bepaalde openbare fora zoals de fora in de Community Areas waar u met andere gebruikers van onze Website kunt communiceren. Daarbij bieden wij u en alle andere gebruikers eveneens de "Community Profile"-functie van onze Website aan, die het voor u mogelijk maakt om informatie over uzelf (inclusief indien u daarvoor kiest Persoonlijk Identificeerbare Informatie) met andere gebruikers uit te wisselen. De Privacy Policy beschermt u niet wanneer u gebruik maakt van deze openbare fora of wanneer u bepaalde informatie (waaronder Persoonlijk Identificeerbare Informatie) over uzelf geeft door gebruik te maken van de "Community Profile"-functie of van een Community Area zoals onze Website deze mogelijk maakt.U dient zich er van bewust te zijn dat alle informatie die wordt gedeeld in een openbaar forum als een message board, blog, persoonlijke pagina, groep, bulletinbord of een gemeenschappelijk uitwisselplaats voor recepten, alsmede door middel van de Community Profile-functie, publieke informatie is, en dus mogelijk kan worden gezien of verzameld door derden (zoals zoekmachines) die de Privacy Policy niet naleven, hoewel de toegang tot vertrouwelijke persoonlijke pagina’s of groepen beperkt kan zijn tot bepaalde gebruikers. Echter, zelfs informatie die als privaat is aangeduid, kan worden bekeken door onze werknemers. Zoekmachines van derden zullen geen informatie verzamelen die u als “vertrouwelijk” heeft aangeduid, maar indien u informatie plaatst op een Community Area, dan is het mogelijk dat deze informatie (inclusief uw gebruikersnaam) wordt weergegeven in zoekmachines van derden. U dient derhalve zorgvuldig na te denken alvorens u enige informatie ter beschikking stelt in één van onze publieke fora of door middel van onze Community Profile-functie aangeboden op deze Website. U dient bijvoorbeeld geen gebruikersnaam te kiezen die persoonlijke informatie bevat.

Log Files
Daarnaast verzamelen wij informatie door middel van onze "Internet Log Files" IP adressen en Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie, zoals browser typen, domeinnamen en andere anonieme statistische gegevens omtrent het gebruik van onze Website. Deze informatie kan worden gebruikt om trends te analyseren, om onze Website te beheren, om het gebruik van onze Website bij te houden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Wij kunnen een verbinding leggen tussen deze informatie en Persoonlijk Identificeerbare Informatie voor deze en andere doelen, zoals het personaliseren van uw ervaringen op onze Website en het evalueren van onze Internet Producten in het algemeen.

E-mail een vriend
Indien u gebruik maakt van de “E-mail een vriend” functie op onze Website wordt er automatisch een e-mail naar uw vriend gestuurd waarin de informatie die u geselecteerd hebt om toe te zenden is opgenomen. Indien u gebruik maakt van de “E-mail een vriend” functie verzamelen we Persoonlijk Identificeerbare Informatie over uw vriend, zoals naam en e-mail adres. Alvorens de gegevens van uw vriend door te geven, moet u zich ervan vergewissen dat uw vriend e-mails aangaande onze Website wenst te ontvangen en moet u hem/haar wijzen op de bepalingen van de Privacy Policy.

 

VERZAMELT ONZE WEBSITE INFORMATIE OVER/AFKOMSTIG VAN KINDEREN?

Wij zien er op toe dat de privacy van kinderen wordt beschermd. Onze Website en Internet Producten zijn niet ontworpen voor kinderen, noch gericht op kinderen. Onze Website richt zich op personen van 18 jaar en ouder, en dient dan ook enkel door deze personen te worden gebruikt. Wij verzamelen geen enkele Persoonlijk Identificeerbare Informatie van personen waarvan wij weten dat zij de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Wij raden alle ouders of verzorgers aan om hun kinderen te begeleiden wanneer zij gebruik maken van het Internet, en om hun kinderen te leren hoe zij hun persoonlijke informatie kunnen beschermen als zij aan het surfen zijn.

 

WAT DOET WEIGHTWATCHERS MET DE INFORMATIE DIE WORDT VERZAMELD?

In het algemeen gebruiken wij de op onze Website verzamelde informatie om ons te helpen begrijpen wie van onze Website en Internet Producten gebruik maken en hoe onze Website en Internet Producten worden gebruikt, om uw online ervaringen op uw persoon af te stemmen, om u te assisteren bij uw gebruik van Internet Producten, om onze Website te verbeteren, en indien van toepassing, om redenen die verband houden met het in rekening brengen van kosten.

Indien u een gebruiker van onze Website wordt, of zich op een van onze Internet Producten abonneert, gebruiken wij uw gegevens om u een welkomst-e-mail te sturen waarin uw gebruikersnaam en wachtwoord worden bevestigd. Als u bevestigt dat u daarvan gebruik wilt maken ("opt-in"), kunnen wij u elektronische nieuwsbrieven sturen, contact met u opnemen over WeightWatchers-producten, diensten, informatie en nieuws waarin u mogelijk bent geïnteresseerd, en kunnen wij u voorzien van speciaal op u afgestemde feedback. Voor het geval u deze vormen van communicatie niet langer wenst te ontvangen bestaat de mogelijkheid om uw voorkeur kosteloos te wijzigen. Vervolgens, als u zich aan ons bekend maakt/zich identificeert door ons een e-mail te sturen met vragen of opmerkingen, kunnen wij deze informatie (inclusief Persoonlijk Identificeerbare Informatie) gebruiken om te antwoorden op uw vragen of opmerkingen. Tevens kunnen wij uw vragen of opmerkingen opslaan om er in de toekomst op terug te kunnen komen, of gebruik van te kunnen maken. Wij kunnen de verzamelde informatie voorts gebruiken om u belangrijke berichten over diensten te sturen, alsmede updates betreffende onze Website of Internet Producten of, indien u geabonneerd bent, over de status van uw rekening bij ons. U kunt zich niet uitschrijven van deze berichten en updates omdat deze berichten belangrijke informatie bevatten die relevant kan zijn voor uw gebruik van onze Website en/of onze Internet Producten.

Indien u een User Account neemt of zich abonneert op een van de Internet Producten kunnen wij uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie gebruiken om u door middel van gewone post te informeren over WeightWatchers’ producten, diensten, informatie en nieuws waarin u geïnteresseerd kan zijn. Indien u geen post meer wenst te ontvangen kunt u uw voorkeur kosteloos wijzigen.

Wij kunnen de informatie verzameld op onze Website en via onze Internet Producten gebruiken om statistische analyse over het gebruikersgedrag uit te voeren, om kwesties die verband houden met voeding, gewichtsverlies, gedrag en fitheid te analyseren en te evalueren, en om onze Internet Producten te evalueren en te verbeteren. Wij kunnen bepaalde informatie verbinden aan Persoonlijk Identificeerbare Informatie enkel voor interne doeleinden, om u te assisteren bij uw persoonlijke inspanningen om gewicht te verliezen indien u daarom heeft verzocht of voor andere interne doeleinden zoals research, testen en ontwikkeling.

 

WANNEER WORDT ER INFORMATIE VERSCHAFT AAN DERDEN?

Behoudens zoals uiteengezet in deze Privacy Policy of als nader met u overeengekomen, zullen wij geen enkele informatie die wij van u verzamelen op onze Website bekend maken.

Groepsmaatschappijen
Wij kunnen informatie (inclusief Persoonlijk Identificeerbare Informatie) over u bekend maken aan onze Groepsmaatschappijen. In deze Privacy Policy wordt onder Groepsmaatschappijen verstaan: ieder persoon of entiteit die direct of indirect bestuurt, wordt bestuurd of onder gezamenlijk bestuur staat van WeightWatchers.com, WeightWatchers Belgium en WeightWatchers International, Inc., door eigendom of anderszins. Elke u betreffende informatie die aan onze Groepsmaatschappijen bekend wordt gemaakt, zal door deze Groepsmaatschappijen worden behandeld in overeenstemming met hetgeen in de Privacy Policy is opgenomen.

Regelgeving en wettelijke rechten en plichten
Wij kunnen uw informatie (inclusief Persoonlijk Identificeerbare Informatie) ook openbaar maken indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat wij gehouden zijn dit te doen om in overeenstemming te kunnen handelen met een wettelijk voorschrift of andere regelgeving, met een dagvaarding, een opsporingsbevel, een gerechtelijk bevel of ander bevel van overheidswege, dan wel enige andere verplichting volgend uit een juridische procedure. Onder bijzondere omstandigheden kunnen wij Persoonlijk Identificeerbare Informatie bekend maken indien wij redenen hebben om aan te nemen dat openbaarmaking van de informatie noodzakelijk is om iemand te identificeren, contact met hem op te nemen, dan wel om een juridische procedure tegen iemand te beginnen omdat hij onze Gebruiksvoorwaarden of onze Lidmaatschapsovereenkomst schendt, dan wel om de veiligheid van onze gebruikers, onze Website of de openbare orde in het algemeen te beschermen.

Derden in het algemeen
Wij kunnen derden voorzien van informatie over u waarbij niet is toegestaan dat u wordt geïdentificeerd dan wel dat contact met u wordt opgenomen; deze informatie kan worden gecombineerd met vergelijkbare informatie van andere gebruikers van onze Website. Wij kunnen bijvoorbeeld derden informeren over het aantal unieke gebruikers dat onze Website bezoekt, de demografische samenstelling van onze gebruikers van onze Website, of over de activiteiten waarmee bezoekers van onze Website zich bezighouden terwijl zij onze Website bezoeken. De derden aan wie wij deze informatie ter beschikking kunnen stellen kunnen potentiële of daadwerkelijke adverteerders betreffen, leveranciers van advertentiediensten (inclusief website tracking diensten), commerciële partners, sponsors, licentiehouders, onderzoekers en andere vergelijkbare partijen.

Externe contractanten
Wij kunnen gebruik maken van de diensten van onafhankelijke contractanten, verkopers en leveranciers (tezamen genaamd: "Externe Contractanten") om bijzondere diensten en producten te leveren die samenhangen met onze Website, zoals het beheren en onderhouden van onze chat rooms, het verrichten van creditcard transacties of in verband met fraudebestrijding, en het ontwikkelen van toepassingen voor onze Website en e-mail-diensten. Deze Externe Contractanten kunnen soms beperkt toegang krijgen tot op onze Website verzamelde informatie - waaronder uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie - tijdens het leveren van producten of diensten aan ons. Toegang tot uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie door deze contractanten is beperkt tot de informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de Externe Contractanten om hun beperkte functie of werkzaamheden voor ons uit te kunnen voeren. Wij vereisen eveneens dat deze contractanten (i) de privacy van uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie overeenkomstig de Privacy Policy beschermen, en (ii) uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie niet gebruiken of bekend maken voor enig ander doel dan het aan ons leveren van de producten of diensten waarvoor wij van hen gebruik maken.

Verkopende Derden
Daarnaast kunt u via onze Website bepaalde producten of diensten kopen (of meer informatie daarover te verkrijgen). Hierbij kan het gaan om producten of diensten die door een andere persoon of een ander bedrijf dan WeightWatchers of onze Groepsmaatschappijen worden verkocht (tezamen: "Verkopende Derden"). Wij zullen kenbaar maken wanneer u te maken heeft met een Verkopende Derde door een nieuwe browser te openen dan wel u anderszins duidelijk te maken dat u onze Website verlaat. Als u bijvoorbeeld een zinsnede aantreft als "aangeleverd door..", "wordt u aangeboden door .." gevolgd door de namen van een persoon of bedrijf anders dan WeightWatchers, dan bevindt u zich hoogstwaarschijnlijk op een website die door een andere persoon of een ander bedrijf wordt gehost en beheerd, dan wel staat u op het punt zo'n website van een ander te betreden. Verkopende Derden kunnen van u verlangen dat u hen bepaalde informatie geeft om hun producten of diensten af te nemen dan wel om aanvullende informatie van hen te verkrijgen. U hoeft deze informatie niet te geven aan deze Verkopende Derde noch hoeft u hun producten of diensten af te nemen om toegang te krijgen tot onze Website. Door de verzochte informatie te geven stemt u er mee in dat deze informatie wordt gedeeld met de Verkopende Derde. Deze informatie wordt gebruikt door de Verkopende Derde, en kan onderworpen zijn aan een ander privacy policy. Voor andere doeleinden delen wij uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie niet met Verkopende Derden en maken deze niet aan hen openbaar.

Verkoop van het bedrijf
Wij houden ons het recht voor om informatie (inclusief Persoonlijk Identificeerbare Informatie) aan derden over te dragen in geval van verkoop of fusie van het bedrijf of een andere overdracht van alle of vrijwel alle activa van ons of onze Groepsmaatschappijen, op voorwaarde dat deze derde ermee instemt zich aan de voorwaarden van de Privacy Policy te houden.

Derden gevestigd buiten de Europese Gemeenschap
De derden waarvan sprake in deze Privacy Policy kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Gemeenschap. In de mate dat dit het geval zou zijn en wettelijk vereist zou zijn, geeft u ons door de aanvaarding van deze Privacy Policy ondubbelzinnig en uitdrukkelijk toestemming voor het overmaken en meedelen van persoonsgegevens aan deze derden.
Indien een nieuwe mededeling van persoonsgegevens aan derden, gevestigd buiten de Europese Gemeenschap, overwogen zou worden die niet voorzien wordt door deze Privacy Policy en die enkel toegelaten is op basis van uw ondubbelzinnige toestemming, zal u hiervan op voorhand verwittigd worden en zal om uw toestemming worden verzocht.

 

IS DEZE PRIVACY POLICY VAN TOEPASSING WANNEER IK NAAR ANDERE WEBSITES LINK?

Onze Website bevat links naar andere websites die niet worden beheerd door en niet in eigendom zijn van WeightWatchers (bijvoorbeeld: indien u klikt op een bepaalde advertentie/banner, zult u waarschijnlijk onze Website verlaten), inclusief links naar websites die worden beheerd door franchisenemers van Weightwatchers International. Wij zullen proberen u duidelijk te maken wanneer u onze Website verlaat, en de andere websites betreedt doordat u een nieuwe browser opent of op een andere manier laten weten dat u onze website verlaat. Echter, wij wijzen u erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor handelingen met implicaties voor uw privacy en de privacy policy van deze andere website. Wij adviseren u er zich van bewust te zijn van het moment dat onze Website een verbinding maakt met een andere website, en om de privacy policy of opmerkingen daaromtrent van iedere andere website te lezen. Deze Privacy Policy is enkel van toepassing op informatie die door onze Website is verzameld.

 

IS DE INFORMATIE DOOR WEIGHTWATCHERS VERZAMELD VEILIG?

Wij willen dat uw informatie (inclusief Persoonlijk Identificeerbare Informatie) zo veilig mogelijk blijft. Wij streven ernaar om te zorgen voor veilige verzending van uw informatie van uw computer naar onze servers door middel van technieken die gebruikelijk zijn in deze bedrijfstak. Teneinde de integriteit en de privacy te helpen verzekeren van de Persoonlijk Identificeerbare Informatie die u ons via het internet doet toekomen op het moment dat u een gebruiker wordt of één van onze Internet Producten koopt, maken wij gebruik van "Security Socket Layer" (SSL)- encryptietechnologie bij het verzenden van zulke persoonlijk identificeerbare informatie over het Internet naar onze servers. Wij beveiligen de Persoonlijk Identificeerbare Informatie die u ons aanlevert op servers die zich in een gecontroleerde en veilige omgeving bevinden, waar zij zijn beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of aanpassing. Enkel werknemers voor wie toegang tot uw informatie noodzakelijk is om een bijzondere taak of functie uit te voeren, krijgen toegang tot deze informatie. Daarnaast dienen alle WeightWatchers werknemers zich te houden aan deze Privacy Policy en worden zij op de hoogte gehouden van veiligheidspraktijken. Tegen werknemers die de Privacy Policy schenden, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen, hieronder inbegrepen een mogelijk ontslag.

Ondanks de bovengenoemde verplichtingen om uw informatie te beschermen (inclusief Persoonlijk Identificeerbare Informatie) tegen verlies, misbruik of veranderingen door derden, verzoeken wij u er zich van bewust te zijn dat er altijd enig risico is gemoeid met het verzenden van informatie over het Internet. Er bestaat eveneens enig risico dat anderen een manier kunnen vinden om onze veiligheidssystemen te omzeilen. Hoewel wij er naar streven uw informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid en privacy van alle informatie die u ons stuurt nooit volledig garanderen; dit doet u dan ook op eigen risico.

 

WELKE KEUZEN HEB IK MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN, OPENBAAR MAKEN EN VERSPREIDEN VAN PERSOONLIJK INDENTIFICEERBARE INFORMATIE?

Uitgezonderd hetgeen in de Privacy Policy staat omschreven, zullen wij Persoonlijk Identificeerbare Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden als hierboven omschreven of zoals deze anderszins aan u duidelijk zijn gemaakt op het moment dat wij die informatie van u hebben gevraagd. U dient hierbij uitdrukkelijk te kiezen ("opt in"), en ons toestemming te geven om uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie voor ieder ander doel te gebruiken. Wij hebben bijvoorbeeld een "opt in"-mechanisme zodat degene die een User Account nemen of zich abonneren op onze Internet Producten ons toestemming dienen te geven voordat wij hen marketingmateriaal en onze elektronische nieuwsbrief kunnen sturen. U kunt ook uw voorkeur kosteloos wijzigen en ervoor kiezen om deze communicaties niet langer te ontvangen ("opt out") door de betreffende optie in de "Mijn Profiel" functie van onze Website te wijzigen, volgens de aanwijzigen die de betreffende communicatievorm geeft, of door contact op te nemen met privacy@weightwatchers.be.

Gelieve op te merken dat u zich ten allen tijde kosteloos kan verzetten tegen verwerkingen die zouden verricht worden met het oog op direct marketing. Gelieve eveneens op te merken dat u zich conform Belgisch recht wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, er tegen kan verzetten dat uw persoonlijke gegevens het voorwerp van een verwerking vormen, behalve wanneer de rechtmatigheid van de verwerking gesteund is op (i) een noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn genomen of (ii) de noodzaak een verplichting na te komen waaraan Weightwatchers Belgium is onderworpen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie.
Gebruikers van onze Website krijgen bericht als Persoonlijk Identificeerbare Informatie door derden wordt verzameld op onze Website. Wij doen dit om u een keuzemogelijkheid te geven of u bepaalde informatie al dan niet ter beschikking wilt stellen aan een derde.

 

KAN IK MIJN PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE VERNIEUWEN OF CORRIGEREN?

U kunt altijd contact met ons opnemen om (1) uw persoonlijk identificeerbare informatie te herzien of te corrigeren, (2) te verifiëren welke persoonlijk identificeerbare informatie wij van u bewaren (3) uw voorkeuren te wijzigen wat betreft bepaalde communicatievormen en andere informatie die u van ons ontvangt (4) of de Persoonlijk Identificeerbare Informatie die wij van u bewaren op onze systemen te verwijderen. Dit kunt u doen door gebruik te maken van de mogelijkheden daartoe onder "Mijn Profiel", of door contact op te nemen met privacy@weightwatchers.be. Herzieningen, correcties, veranderingen en verwijderingen hebben geen invloed op andere informatie die wij van u bewaren, of op informatie die wij ter beschikking hebben gesteld aan derden vóór die herziening, correctie, verandering of verwijdering; één en ander in overeenstemming met de Privacy Policy. Wij zullen proberen deze derden op de hoogte te stellen van deze herziening, correctie, verandering of verwijdering, tenzij dit voor ons onmogelijk is, of een buitenproportionele inspanning van ons vergt.

U dient zich ervan bewust te zijn dat het technisch gezien niet mogelijk is om iedere opname van de informatie die u ons heeft gestuurd van ons systeem te verwijderen of te controleren. De noodzaak om een "back-up" van ons systeem te maken om informatie te beschermen tegen onbedoeld verlies betekent dat een kopie van uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie mogelijk kan bestaan in een niet-verwijderbare vorm op een locatie die zeer moeilijk of onmogelijk is vast te stellen. Wij verzekeren u dat prompt nadat wij uw verzoek daartoe ontvangen, alle Persoonlijk Identificeerbare Informatie die is opgeslagen in databestanden die wij actief gebruiken dan wel in andere toegankelijke media, zullen worden herzien, gecorrigeerd, veranderd of verwijderd, dan wel aan u worden bevestigd, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

 

WAT GEBEURT ER MET DE VERZAMELDE PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE NADAT IK MIJN BETAALD LIDMAATSCHAP HEB OPGEZEGD?

Bij opzegging of annulering van uw betaald lidmaatschap blijft u gebruiker van onze Website tenzij u expliciet verzoekt geen gebruiker te zijn in welk geval uw gegevens onmiddellijk zullen verwijderd worden zoals beschreven in de Privacy Policy. Wij bewaren bepaalde Persoonlijk Identificeerbare Informatie zodat wij u op basis van deze gegevens toegang kunnen blijven geven tot uw community account en voor het geval u zich opnieuw mocht willen registreren voor onze Website. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit ons te laten weten door het sturen van een email naar privacy@weightwatchers.be. In dat geval zullen wij uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie verwijderen of anonimiseren.

 

HOE KAN IK WETEN OF DE PRIVACY POLICY IS GEWIJZIGD?

Indien wij besluiten de Privacy Policy te wijzigen, worden deze wijzigingen op onze Website geplaatst zodat u altijd kunt nagaan welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken, en onder welke omstandigheden, als deze zich al voordoen, wij deze informatie aan anderen bekend maken. Als wij op enig moment besluiten om Persoonlijk Identificeerbare Informatie te gebruiken op een manier die duidelijk afwijkt van hetgeen staat vermeld in de Privacy Policy, of anderszins aan u bekend is gemaakt op het moment dat de informatie is verzameld, zult u hierover bericht ontvangen per e-mail. U zult dan een keuzemogelijkheid krijgen of u ons toestaat dat wij uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie gebruiken op deze nieuwe manier of niet. Wij kunnen ook wijzigingen van ondergeschikt belang aanbrengen aan onze Privacy Policy, welke wijzigingen in het algemeen geen invloed zullen hebben op het gebruik van uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie. Indien u onze Privacy Policy niet accepteert, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website.

 

TOT WIE WEND IK MIJ MET PRIVACY GERELATEERDE VRAGEN

Mocht u vragen hebben over onze Privacy Policy, of het gevoel hebben dat wij ons niet houden aan onze Privacy Policy, neemt u dan contact op met onze Verantwoordelijke voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer WeightWatchers Belgium, een Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0454.673.246 met maatschappelijke zetel te Louizalaan 66, bus 4, 1050 Brussel, België (de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) op één van de navolgende manieren:

e-mail onze Verantwoordelijke voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer:

privacy@weightwatchers.be

of schrijf onze Verantwoordelijke voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer:

Weightwatchers Belgium
Postbus 32
2320 Hoogstraten Belgium

Door gebruik te maken van onze Website en/of onze Internet Producten geeft u ondubbelzinnig en uitdrukkelijk aan de Privacy Policy te accepteren. U accepteert daarmee dat uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de voorwaarden in de Privacy Policy. Indien u de Privacy Policy niet accepteert, dient u geen gebruik te maken van onze Website. Indien uw gebruik van onze Website voortduurt (opnieuw plaatsvindt) nadat bepaalde wijzigingen van onze Privacy Policy op de Website zijn geplaatst, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

Deze Privacy Policy is van kracht sinds 14/12/2010.